Slide c.  15

duplexing: TDD a FDD • duplexing, duplex: – jde o to, jak je řešen obousměrný (duplexní) přenos • FDD: Frequency Division Duplex – pro každý směr je použit samostatný (jednosměrný) frekvenční kanál • jinými slovy: v každém směru se komunikuje na jiných frekvencích – používá se při rádiových přenosech • je zapotřebí tzv. párové pásmo – dvojice frekvenčních rozsahů, každý pro komunikací jedním směrem • například: GSM, UMTS – přesněji: UMTS FDD – obvykle: • frekvenční kanály jsou stejně velké, tudíž ipřenosové kapacity v obou směrech jsou stejně velké • TDD: Time Division Duplex – jeden (obousměrný) okruh je využíván pro přenos oběma směry • pomocí časového multiplexu je rozdělen na timesloty • každý timeslot může být využit pro přenos jedním nebo druhým směrem – lze volit dynamicky, dle potřeby – používá se při rádiových přenosech • stačí pro něj tzv. nepárové pásmo – jen jeden rozsah frekvencí • například: UMTS TDD, WiMAX – obvykle: • kapacity v obou směrech jsou různé