Slide c.  9

potřeba synchronizace • přenos jednotlivého bitu trvá určitou dobu – tzv. bitový interval • co je důležité: – aby příjemce dokázal vždy správně rozpoznat   začátek a konec bitového intervalu • a díky tomu mohl správně vyhodnotit hodnotu přenášeného bitu – jinak hrozí tzv. ztráta synchronizace • při ztrátě synchronizace příjemce přijímá jiné bity, než jaké by měl správně přijímat – protože se „strefuje“ do nesprávných bitových intervalů • řešení: – udržování synchronizace • představa: příjemce i odesilatel mají své hodinky, podle kterých odměřují začátky a konce bitových intervalů – požadavek na synchronizaci je pak požadavkem na to, aby se tyto hodinky „moc nerozešly“