Slide c.  3

reálné vlastnosti přenosových cest • přenosové cesty nejsou ideální – ale mají „reálné obvodové vlastnosti“ – tím je omezena i jejich schopnost přenášet různé signály • v důsledku toho je omezena i jejich schopnost přenášet data !!! • proto mají pouze určitý (omezený) přenosový potenciál • přenosové cesty (kabely), které přenáší (elektrický) signál: – ho vždy nějak negativně ovlivňují: • útlum (attenuation) – zeslabují přenášený signál • zkreslení (distortion) – deformují přenášený signál • přeslech (crosstalk) – „prolínání“ signálů z přenosů pojiných vedeních (kabelech) • rušení (interference) – obecné „prolínání“ dalších rušivých signálů – vždy nějak vyzařují do svého okolí • dva souběžně vedené vodiče se vždy chovají jako anténa • důsledek: – každá přenosová cesta přenáší některé signály lépe, jiné hůře • záleží zejména na frekvenci přenášeného signálu a na povaze jeho změn – některé signály jsou již tak „pokaženy“, že nemá smysl je danou přenosovou cestou přenášet • pro jiné to ještě smysl má