Slide c.  7

co definují protokoly? • protokoly musí (jednoznačně) definovat: – postupy vzájemné komunikace • co a jak má dělat každá ze stran v různých situacích, které mohou nastat – lze popsat např. stavovým diagramem, slovním popisem, …. – formáty dat, které si komunikující strany vzájemně předávají • jaký je formát bloků dat (rámců, paketů, buněk, …) • jaký je význam jednotlivých částí bloků – jaké údaje jsou v hlavičce bloků, jaké jsou adresy a co znamenají • obecný formát dat: – blok dat (rámec, paket, buňka, …) je rozdělen na: • hlavičku (header) – obsahuje „režijní“ údaje: o odesilateli apříjemci, typu bloku, druhu nákladu, ….. • jsou to informace určené pro protistranu, aby věděla, coajak má s přijatým blokem udělat • tělo (body, payload) – obsahuje „náklad“ • „užitečná“ (přenášená) data • PDU (Protocolar Data Unit) – obecné označení pro přenášený blok dat,