Slide c.  23

relační vrstva (L5) • původní představa: – relační vrstva bude zajišťovat i další úkoly, například: • synchronizaci komunikace – zajištění poloduplexní či plně duplexní komunikace – ochrana před zablokováním (deadlock, ….) • podporu přenosů – checkpointing • nastavování „zarážek“ (bodů obnovy), od kterých je možné pokračovatvdřívepřerušeném přenosu • podporu transakcí – např. 2fázový commit • zabezpečení – zajištění identifikace a autentizace komunikujících stran – zajištění důvěrnosti přenášených dat (šifrováním, …) – autorizace (řízení/kontrola oprávnění ke komunikaci) • „nalezení protistrany“ – vyhledání aktuální polohy konkrétního uzlu • například v tom smyslu, jak jej dnes řeší protokol SIP (Session Initiation Protocol) • realita: – relační vrstva nedělá skoro nic, často není ani implementována • je kritizována jako nejméně „vytížená“ vrstva  RM ISO/OSI