Slide c.  11

odkud pochází RM ISO/OSI? • pochází „ze světa spojů“ – od organizace ISO • International Standards Organization – správně: International Organization for Standardization • v češtině:  Mezinárodní organizace pro normalizaci – členy ISO jsou národní normalizační instituce • za ČR původně organizace ČSNI • dnes: ÚNZM (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) • RM ISO/OSI reagoval na vznik proprietárních síťových architektur – jako je SNA (Systems Network Architecture od IBM) – nebo DECNET (od firmy DEC/Digital) • RM ISO/OSI  měl být „oficiálním řešením“ – řešením, které prosazovaly "orgány státu" a chtěly jej nasadit do praxe • pokud budovaly nějaké sítě pro potřeby veřejné správy – byl „megalomanským“ řešením, vznikajícím od zeleného stolu • chtěl být maximalistický: “umět všechno“ – nakonec se v praxi nedal použít – dnes je RM ISO/OSI pro praxi „odepsaný“, prohrál v souboji  s TCP/IP • dostupné síťové technologie jsou založeny především na TCP/IP