Slide c.  3

fyzikální omezení xDSL • místní smyčky byly budovány pro potřeby přenosu (analogového) hlasu – tj. signálů v rozsahu 300-3400 Hz (0-4 kHz) – viz hovorové pásmo • nebyly určeny/zamýšleny k využití v nadhovorovém pásmu !! – přesto jsou dnes takto využívány – protože to umožňují – přináší to ale řadu problémů, vyplývajících ze základních fyzikálních zákonů • charakter problémů: • problém s délkou • čím větší je délka (vzdálenost mezi xDSL modemy), tím nižších rychlostí se dá dosáhnout – jde o omezení charakteru nastavení maximálních možných přenosových rychlostí • problém s kvalitou smyčky (útlum, zkreslení, rušení, ….) a podmínkami pro přenos • kvůli (horší) kvalitě bývá rychlost nižší než maximální možná • problém s přeslechy (mezi jednotlivými místními smyčkami) • zejména na vstupu do ústředny jsou celé skupiny místních smyček vedeny vedle sebe, což zvyšuje nebezpečí přeslechů