Slide c.  14

VBR: Variable Bit Rate • třída CBR je vhodná pro nekomprimované multimediální přenosy – které generují konstantní datový tok • a dokáží využít trvale vyhrazenou kapacitu konstantní velikosti – nicméně: takovýchto přenosů je v praxi málo (obvykle se využívá nějaká komprimace) • pro komprimované přenosy je vhodnější třída VBR – komprimace zmenšuje objem dat k přenesení • ale nepravidelně: efekt nelze dopředu odhadnout, závisí na průběhu hovoru/ dění na scéně – potřeba přenosové kapacity (rychlosti) se v čase mění – dle efektu komprimace • VBR: Variable Bit Rate (doslova: proměnná rychlost) – vyhrazuje určitou přenosovou kapacitu (odpovídá hodnotě MAX) • tato kapacita je vždy k dispozici – hodnota MAX se obvykle volí podle toho, jak by vypadal nekomprimovaný přenos – ale: • ta část přenosové kapacity (do hodnoty MAX), která není skutečně využita, může být vrácena – přenechána jinému přenosu