Slide c.  4

principy využívání frekvenčních pásem • licenční pásma • též: licenční princip využití frekvenčních pásem – uživatel je jen jeden • je to pouze „ten, komu byla vydána individuální licence“ – jako exkluzivní/výhradní • nikdo jiný nesmí licenční kmitočty využívat • držitel licence má právo na ochranu před zneužitím – pokud by „jemu přidělené“ kmitočty přeci jen využíval někdo jiný • měl by zasáhnout správce spektra ….. • využívání licenčních pásem je obvykle zpoplatněné – důsledek • v licenčních pásmech lze (snadno a jednoduše) poskytovat garantované služby – s garantovanou kvalitou • bezlicenční pásma • též: bezlicenční princip využití frekvenčních pásem – uživatelů může být (a bývá) více • může to být kdokoli – kdo dodrží pravidla všeobecného oprávnění • „nově příchozí“ nemá zaručeno, že „pro něj bude ještě místo“ – nemusí být k dispozici volné (nevyužívané) frekvenční kanály • v pásmu 2,4 GHz  mnohdy již nejsou • není zde ochrana před rušením – jen obecné pravidlo (ve všeobecném oprávnění): kdo přijde jako poslední a začne rušit, měl by jako první odejít/přestat rušit – důsledek • v bezlicenčních pásmech je poskytování garantovaných služeb problematické – nikoli ale vyloučené