Slide c.  3

co jsou bezlicenční pásma? • kmitočtová (frekvenční) pásma, k jejichž využití nepotřebujete licenci – ve smyslu: nepotřebujete individuální licenci (dnes: individuální oprávnění) • princip: – můžete je rovnou začít používat, nemusíte se dopředu nikoho ptát na jeho souhlas, či žádat něčí povolení • důležité: – rozhodně neplatí, že si v bezlicenčním pásmu můžete dělat, co vás napadne !! – musíte dodržovat předem daná pravidla pro využívání těchto pásem • licenční pásma: tato pravidla jsou zakotvena v individuální licenci (individuálním oprávnění) • bezlicenční pásma: tato pravidla jsou zakotvena v tzv. generální licenci – dnes, dle platné terminologie, jde o tzv. všeobecné oprávnění • které vydává (národní) správce kmitočtového spektra (v ČR: ČTÚ) • např. všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12