Slide c.  29

dosah a efektivní rychlosti • dosud uváděné přenosové rychlosti jsou nominální – připomenutí: zahrnují i režii a vypovídají spíše o tom, jak dlouho trvá přenos 1 bitu • režie je u sítí WLAN významná a jde na vrub fungování přístupových metod, prodlevám, opakovaným přenosů, hlavičkám rámců atd., i nespolehlivosti přenosu …. • efektivní (skutečně dosahované) rychlosti závisí na: – vzdálenosti mezi uzly • s rostoucí vzdáleností rychle klesají – podmínkách a dispozicích • například: přímá viditelnost vs. zeď – koexistenci mezi  802.11b/g • použitých mechanismech ochrany – účinku mechanismu dynamic rate shifting – pohybu koncových uzlů – použitých anténách – ……