Slide c.  31

ethernetové adresy • mají 2 logické složky – OUI (Organizationally Unique Identifier), vždy 3 byty (24 bitů) • identifikuje výrobce: konkrétní hodnoty  OUI jim přiděluje IEEE – přidělení viz http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/oui.txt • část bitů OUI rozlišuje unicast/multicast a Universal/Local – „číslo rozhraní“: 3 nebo 5 bytů,  konkrétní hodnota (sériové číslo rozhraní)