Slide c.  4

podrobněji k motivacím • potřeba optimalizovat datové toky – jde o snižování zátěže • eliminaci zbytečných datových toků – aby data nemusela být šířena tam, kam nepatří / kde nemohou být využita • např.: zmenšování broadcast domén – jde o eliminaci úzkých hrdel • aby konkrétní prvky sítě nebyly přetěžovány – vhodným rozložením segmentů aaktivních prvků – jde o rozklad zátěže • využití redundantních cest, využití multihoming-u, …… • potřeba řešit přístupová (a další) práva – přístupová práva a další omezení se nejlépe vyjadřují na úrovni celé sítě • tj. (stejně) pro všechny uzly v dané síti – pak je ale třeba uspořádat sítě tak, aby v nich byly umístěny uzly, které mají mít stejná přístupová práva – také implementace nejrůznějších omezení (práv) se snáze a efektivněji řeší v rámci směrovačů (na L3) • než v rámci přepínačů (na L2)