Slide c.  3

podrobněji k motivacím • snaha překonat omezený dosah přenosového média – dosah kabelových segmentů je omezený, například: • koaxiální kabel v Ethernetu: 10Base5 jen 500 metrů, 10Base2 jen 185 metrů • kroucená dvoulinka v Ethernetu: obvykle 100 metrů, někdy i méně (dle kvality a rychlosti) • optické vlákno: dosah mohou být desítky metrů, až desítky kilometrů – když chci větší dosah, musím propojit mezi sebou více segmentů • pomocí vhodného zařízení, které zesílí a zregeneruje přenášený signál – dosah bezdrátových „segmentů“ (spojů) je také omezený • v závislosti na frekvenci a „síle“ signálu, ina podmínkách pro šíření • snaha zvýšit dosah a využitelnost poskytovaných služeb – možnost používat určitou službu „ve větším prostoru“ • např. elektronická pošta – čím větší bude počet potenciálních adresátů (kterým lze poslat zprávu), tím bude služba více užitečná – existuje tzv. síťový efekt • Metcalfův zákon – formuloval Robert Metcalfe, otec Ethernetu, podnikatel, novinář ….