Slide c.  25

kolize a všesměrové vysílání • mosty a přepínače nepropouští kolize (v Ethernetu) – díky tomu, že bufferují data (ukládají je do vyrovnávacích pamětí) • dokáží „pozdržet“ data, než v cílovém segmentu odezní  kolize – dokonce: • i když v jednom segmentu probíhá kolize, mezi ostatními segmenty mohou být „běžným způsobem“ přenášena data • mosty a přepínače propouští všesměrové vysílání – tzv. linkový broadcast (broadcast na L2) • broadcast se musí rozšířit po celé síti – protože sítí je „to, co je propojeno na L2“ – důsledek: • nutnost šířit všesměrové vysílání je důvodem, proč nedělat „příliš velké“ sítě – velké ploché sítě, s velkým počtem uzlů