Slide c.  24

store&forward a cut-through • mosty a přepínače musí: – bufferovat přenášená data (linkové rámce) • na svém vstupu, i na svém výstupu – musí „načíst“ alespoň tolik, aby dokázaly zjistit adresu odesilatele a příjemce • možnosti: • varianta store&forward – čeká se na načtení celého linkového rámce • a teprve pak s ním pracuje – hledá se odchozí směr a odesílá se • předává se do výstupní fronty – výhody • segmenty, které most či přepínač propojuje, mohou pracovat s jinou přenosovou rychlostí • poškozené rámce se nešíří dál – nevýhoda • vyšší latence (zpoždění) – vyšší než je doba přenosu celého rámce (když se čeká na jeho načtení) • varianta cut-through – nečeká se na načtení celého rámce • ale začíná se s ním pracovat již po načtení jeho hlavičky – podle hlavičky se rozhoduje odalším směru přenosu – ještě během „dočítání“ se již načtené části rámce odesílají • průběžně …. – výhoda • nižší latence (zpoždění) – nevýhody • lze propojovat jen segmenty o stejné přenosové rychlosti • poškozené rámce se šíří dál