Slide c.  1

Lekce 1: Základní pojmy aparadigmata počítačových sítí