pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

jak (a kde) funguje směrování? • příklad (TCP/IP): – protokoly RIP a BGP jsou aplikačními protokoly • fungují na aplikační vrstvě (L7) – RIP využívá služby transportního protokolu UDP (port 520) – BGP využívá služby transportního protokolu TCP (port 179) – OSPF vkládá svá data přímo do IP datagramů (IP Protocol Type 0x59 = OSPF) • patřil by proto na transportní vrstvu • ale je také spíše aplikační - má vlastní (zabudovanou) transportní vrstvu • představa: – ke směrování  dochází na síťové vrstvě (L3) • směrovače fungují na síťové vrstvě (L3), nemají vyšší vrstvy • přitom: – rozhodování o volbě dalšího směru vychází z informací dostupných na síťové vrstvě (L3) • v TCP/IP: z IP adres – samotná manipulace s pakety či datagramy probíhá na síťové vrstvě • ale: – většina souvisejících činností se odehrává na vyšších vrstvách, zejména: • hledání cest • výměna a aktualizace směrovacích informací – prostřednictvím protokolů jako je RIP či OSPF, nebo BGP