pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

co je směrování (routing)? • v širším slova zahrnuje také: – způsob fungování síťové vrstvy • přepojování okruhů/paketů, pakety vs. datagramy, ….. – celkovou koncepci propojování sítí • jak a čím se sítě propojují – celkovou koncepci směrování • které uzly se účastní směrování – a do jaké míry – řešení směrování v opravdu velkých systémech • hierarchické směrování • autonomní systémy – koncepci síťových adres – metody optimalizace směrovacích tabulek – směrovací politiky – směrovací protokoly • RIP, OSPF, BGP, EIGRP, ….….. • v užším slova smyslu: – volba směru pro další předání paketu/datagramu do jiné sítě • algoritmy směrování • ve skutečnosti zahrnuje: – výpočet optimální cesty • je to kombinatorický problém hledání nejkratší cesty v grafu • výsledkem jsou "podklady pro volbu směru" – uchovávání směrovacích informací (podkladů pro rozhodování) • vedení směrovacích tabulek – předávání paketů (forwarding) • využívání výsledků výpočtů ("podkladů") – udržování směrovacích informací • aktualizace údajů pro výpočty cest, reakcena změny – fungování směrovače (jako zařízení)