pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

co je úkolem síťové vrstvy (L3)? • hlavní úkol: směrování (routing) – dopravovat bloky dat (pakety) od jejich zdroje až k jejich cíli • i přes mezilehlé uzly / celé sítě – zahrnuje: • volbu směru (routing) – směrování v užším slova smyslu: rozhodování o cestě / směru dalšího přenosu • cílené předávání (forwarding) – samotná manipulace s jednotlivými pakety („předání dál“ ve zvoleném směru) • obě tyto funkce jsou  obvykle realizovány společně, v zařízení zvaném směrovač (router) – ale mohou být také oddělené • směrování (rozhodování) může být řešeno centrálně, distribuovaný je pak pouze forwarding • úkolem síťové vrstvy může být také (je-li to požadováno): – zajištění podpory kvality služeb (QoS, Quality of Service) • obvykle: ve spolupráci s dalšími vrstvami, např. transportní – předcházení zahlcení (congestion control), viz lekce č. 6 • eliminace stavů, kdy je přenosová síť zahlcena a nestíhá přenášet všechny požadované pakety – řízení toku (flow control), viz lekce č. 6 • předcházení tomu, aby odesilatel zahltil příjemce