pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

směrování na linkové vrstvě (L2) • připomenutí: – směrování se odehrává na síťové vrstvě (L3), zajišťují jej směrovače • L3: uzly v dané síti „ví“ o uzlech ve stejné síti i o uzlech v jiných sítích – „ví i o tom“, že k uzlům v jiných sítích musí doručovat data jinak, než k uzlům ve vlastní síti • je-li příjemce ve stejné síti: jde o tzv. přímé doručování • je-li příjemce v jiné síti: jde o tzv. nepřímé doručování (fakticky: směrování) • L2: uzly v dané síti „ví“ jen o uzlech ve stejné síti – myslí si, že mají přímé spojení se všemi ostatními uzly v dané síti • dochází pouze k přímému doručování • o které se starají přenosové protokoly linkové vrstvy (L2) – ve skutečnosti může přenos procházet přes několik „přestupních uzlů“ • mostů/přepínačů (bridge/switch) • mezi kterými je třeba hledat optimální cestu • ale: – i na úrovni vrstvy linkové může být zapotřebí hledat cestu mezi mosty/přepínači