pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

protokoly EGP a IGP • IGP: pro směrování „uvnitř AS“ – zde se používají stejné protokoly, jako v menších soustavách vzájemně propojených sítí • na principu distance-vector nebo link-state – např. RIP a OSPF – souhrnně se tyto protokoly označují jako Interior Gateway Protocols • zkratkou IGP • EGP: pro směrování „mezi AS“ – zde se musí používat jiné (speciální) protokoly, než „uvnitř“ AS • dnes je v Internetu nejpoužívanější protokol BGP (Border Gateway Protocol) – verze 4 (BGP 4) – souhrnně se tyto protokoly označují jako Exterior Gateway Protocols • zkratkou EGP • pro hierarchické směrování (za existence autonomních systémů, AS) jsou nutné dvě různé skupiny „směrovacích“ protokolů – pro aktualizaci směrovacích informací a hledání optimálních/“alespoň nějakých“ cest