pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

autonomní systémy v Internetu • páteřní směrovače musely pracovat s neúnosně velkými objemy informací • řešením byla pouze důsledná „lokalizace“ – soustředění detailních směrovacích informací do menších celků • směrovacích domén (routing domains) • autonomní systémy • tak se v Internetu  označují směrovací domény – kvůli tomu, že si mohou samy (autonomně) rozhodovat o detailním směrování uvnitř sebe sama • obvykle: na principu distance-vector, link-state – nezávisle na tom, jaký způsob směrování si vyberou vjiném autonomním systému – také si (autonomně) rozhodují  o svých vazbách na ostatní autonomní systémy • jsou identifikovány čísly, které přiděluje IANA – čísly AS: například AS 2852 (AS CESNET-u) • ani „dvouúrovňové řešení“ nebylo dostatečně škálovatelné – při určité velikosti Internetu se stalo neudržitelné