pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

možné způsoby fungování síťové vrstvy • připomenutí: – na úrovni síťové vrstvy může „fungovat“ (přenášet data) více přenosových protokolů • v TCP/IP: pouze protokol IP (Internet Protocol) – (zde) předpokládáme, že celá síť funguje na principu přepojování paketů • nikoli na principu přepojování okruhů – pak by síť ani neměla klasickou síťovou vrstvu a směrování • přenosový protokol síťové vrstvy může fungovat: • spojovaným způsobem: přenášený blok se obecně označuje jako paket • na začátku přenosu je (jednorázově) vyhledána cesta od odesilatele k příjemci – této cestě je přidělen vhodný identifikátor • každý přenášený blok dat má ve své hlavičce uveden identifikátor cesty • přenos může být realizován jako – spolehlivý – nespolehlivý • nespojovaným způsobem: přenášený blok se obecně označuje jako datagram • každý přenášený blok má ve své hlavičce celou adresu svého příjemce • k hledání cesty dochází pro každý blok znovu (v každém směrovači „po cestě“) • přenos je obvykle realizován jako – nespolehlivý