pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

problém velikosti aktualizačních informací • velikost směrovacích tabulek – je problémem, ale nějak se daří jej řešit • horší problém je: – velikost aktualizačních informací • které si vyměňují jednotlivé směrovače – v rámci algoritmů distance-vector nebo link-state – jejich objem (obvykle) roste ještě rychleji, než objem směrovacích tabulek • a pro větší soustavy vzájemně propojených sítí přestává být únosný – aktualizace by „spotřebovaly“ rozhodující část přenosové kapacity • připomenutí: – směrování „distance-vector“ je nejhůře škálovatelné • hodí se jen pro nejmenší soustavy vzájemně propojených sítí – jinak je režie na aktualizaci neúnosně velká – směrování „link-state“ je lépe škálovatelné • hodí se pro větší soustavy vzájemně propojených sítí – má menší režii na aktualizaci – ale: pro největší soustavy vzájemně propojených sítí se „link-state“ už také nehodí • režie na aktualizaci je už také příliš (neúnosně) velká • (jediné) možné řešení: – dekompozice • lokalizovat  detailní směrovací informace – „rozbít“ celou soustavu vzájemně propojených sítí na „vhodně malé části“ • a detailní směrovací informace vést a aktualizovat jen v rámci těchto malých částí