pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

problém velikosti směrovacích informací – agregace položek • skupina položek, které „vedou stejným směrem“, se (za určitých okolností) dá sloučit v jednu společnou položku – implicitní cesta (default route) • „všechno ostatní“ (kromě explicitně určených směrů) se posílá implicitní cestou • v praxi nastává problém: – směrovací (i forwardovací) tabulky by měly být co nejmenší • aby se s nimi dalo co nejrychleji pracovat, aby nebyly moc drahé – směrovací  (i forwardovací) tabulky se neustále zvětšují • s tím, jak roste velikost soustavy vzájemně propojených sítí – protože roste objem informací o topologii celé soustavy • a ještě rychleji roste objem „aktualizačních“ informací, nutných pro fungování algoritmů distance-vector a link-state • pro minimalizaci objemu směrovacích (i forwardovacích) tabulek se používají dvě hlavní metody: