pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

příklad (směrování distance-vector) • šíření negativních informací: problém „count to infinity“ – příklad: • přerušení přímého spoje mezi F a E – ale: • F se dozví od G, že „G zná cestu k E za 4“; E se dozví od D, že „D zná cestu k F za 4“ – F a E si podle toho opraví své směrovací tabulky • v dalším kroku si své směrovací tabulky opraví G a D • v dalším kroku si své směrovací tabulky opraví F a E …. atd.