pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

možné přístupy k propojování sítí • (obvyklý) základní koncept propojování sítí: – „svět“ je tvořen jednotlivými sítěmi, které jsou vzájemně propojeny na úrovni síťové vrstvy • prostřednictvím směrovačů • důsledek: vždy existuje (alespoň jedna) cesta mezi libovolnými dvěma sítěmi – mezi libovolnými uzly • nalezení této cesty je úkolem směrování • možné alternativy: – existuje jen 1 síť • celý „svět“ tvoří jediná síť – pak ani není zapotřebí síťová vrstva • příklad: NetBIOS, protokol LAT – existuje více sítí, ale nejsou nijak propojeny • a neexistují mezi nimi žádné cesty