pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

příklad (směrování distance-vector) • počáteční stav: – každý uzel „zná“ jen své přímé sousedy • “vektory” k nim má zanesené ve své směrovací tabulce – ostatní položky tabulek jsou nevyplněné