pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

centralizované směrování • princip: – rozhodování o dalším směru přenosu (směrování v užším slova smyslu) je soustředěno do jednoho centrálního prvku (centrální autority) • obvykle jde o tzv.  route server – server, který jako svou službu poskytuje informaci o cestě / trase / směru dalšího přenosu – ostatní uzly jsou pouze „výkonné“ – říká se jim různě, např.: edge device („okrajové zařízení“),  multilayer switch, ….. • zajišťují pouze cílené předávání (forwarding), podle pokynů centrální autority (route serveru) – když zařízení neví, jak naložit s konkrétním paketem, zeptá se route serveru • odpověď route serveru si zařízení pamatuje (ale jen po omezenou dobu, pak ji “řízeně zapomíná“) • výhoda: – centrální autorita (route server) má k dispozici veškeré informace, může se rozhodovat (hledat cesty) velmi pružně, může měnit algoritmus svého rozhodování • nevýhoda: – single point of failure: s výpadkem route serveru je vše mimo provoz