pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

příklad: source routing • doslova: „směrování od zdroje“ – zdroj (odesilatel) předepíše paketu, kudy má být přenášen • vloží mu do hlavičky seznam „přestupních bodů“ (směrovačů), přes které má projít • odesílající  uzel zjistí správnou posloupnost směrovačů pomocí záplavového směrování – nejprve vyšle „průzkumný“ paket, který se šíří pomocí záplavového směrování apamatuje si posloupnost uzlů, přes které prošel • ten exemplář, který se dostane k cíli jako první, vrátí zpět „svou cestu“ (posloupnost směrovačů) • využití: – jako metoda směrování (na síťové vrstvě) jen výjimečně • je nutná podpora síťových paketů – do jejich hlavičky musí být možné vložit posloupnost směrovačů („přeskoků“) – v praxi se používá na linkové vrstvě (mezi mosty/přepínači) • v rámci technologie Token Ring