pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

příklad: metoda zpětného učení • princip: – na počátku směrovač neví nic o umístění uzlů ve svém okolí – když přijme paket od uzlu A, určený uzlu B, „naučí se“, že uzel A leží v příchozím směru • a samotný síťový paket rozešle do všech ostatních směrů (záplavovým směrováním) – protože ještě neví, kde se nachází uzel B – když přijme odpověď (paket od uzlu B, určený uzlu A), „naučí se“, kde leží uzel B • a jelikož  již zná umístění uzlu A, předá paket cíleně již jen do směru 1, kde se A nachází • využití: – jako metoda směrování není efektivní: učení by trvalo příliš dlouho – používá se na linkové vrstvě (v mostech/přepínačích), v rámci Ethernetu !!