pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

varianty směrování • izolované směrování – každý směrovač jedná jen „sám za sebe“ • vůbec nespolupracuje s ostatními uzly • například: – záplavové směrování – source routing – metoda horké brambory – náhodné směrování – metoda zpětného učení – ……. • centralizované směrování – volbu směru (směrování v užším slova smyslu) provádí jedna centrální autorita • ostatní uzly provádí její rozhodnutí – realizují pouze cílené předávání (forwarding) • distribuované směrování – směrovače vzájemně spolupracují • např. formou distribuovaného výpočtu nejkratších cest – každý  provádí část výpočtu • metody distance-vector • sousední směrovače si vzájemně   předávají své směrovací tabulky • nebo vzájemným sdělováním „podkladů“ pro individuální výpočet – každý provádí sám celý výpočet • metody link-state • každý směrovač monitoruje dostupnost svých sousedů (stav svého spojení k nim: link-state) • o případné změně stavu spojení (link-state) informuje všechny ostatní směrovače • podle toho, zda a jak spolu jednotlivé uzly (směrovače) spolupracují