pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

možné alternativy směrování • content switching – snaha rozhodovat se při směrování také podle obsahu/charakteru dat • alespoň podle čísel portů • alternativa k principu, že při směrování nezáleží na přenášených datech • source-based routing – algoritmy směrování se rozhodují ipodle toho, odkud data pochází • alternativa k principu, že na zdroji dat nezáleží – destination-based routing • policy-based routing – ještě obecnější koncept: směrování bere v úvahu celou řadu faktorů • včetně komerčních zájmů • obvykle: všechny tyto „zájmy“ jsou vyjádřeny v tzv. směrovací politice • koncept toků (flows) • objevuje se v IPv6 – při nespojovaném přenosu: jednotlivé pakety/datagramy nějak „patří k sobě“ a podle toho jsou směrovány • alternativa k principu, že při směrování nezáleží na historii apředchozích paketech – že se každý paket směruje nezávisle na ostatních paketech • tag switching – obdoba toků (flows) • alternativa k principu, podle kterého se při volbě směru vychází ze síťových adres – zde se vychází z „nálepek“ (tags) • jakoby přechod zL3 na L2 – od směrování k přepínání