pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

příklad: FDMA • používá se zejména v bezdrátových sítích – princip FDMA: každý uzel vysílá na jiném frekvenčním kanále • díky tomu více uzlů využívají jedno společné přenosové médium („éter“),  ale jejich vysílání se „nepromíchá“ – příjemce může přijímat také jen na určitém kanále, nebo na všech kanálech současně • problém: – co když je více uzlů na 1 frekvenční kanál? • možná řešení: – v rámci každého kanálu zavést nějakou formu výlučného řízení přístupu • příklad: sítě Wi-Fi (IEEE 802.11) pracují v pásmu 2,4 GHz s kanály o šířce 22 MHz – tj. jednotlivé kanály jsou odděleny od sebe pomocí FDMA – v rámci jednotlivého kanálu používají tyto sítě přístupovou metodu CDMA/CA • pro zajištění výlučného přístupu • aby se uzly dohodly, kdo z nich kdy využije dostupný frekvenční kanál • příklad: mobilní sítě 1. generace (v ČR např. NMT) pracují s kanály o šířce 25 kHz – platí: 1 hovor = 1 frekvenční kanál • ale jen u této 1. generace (analogových) mobilních sítí – používají buňkový princip • pokryté území je rozděleno na buňky (sektory),  stejné skupiny frekvenčníchkanálůsemohouopakovatvnesousedních buňkách