pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

řízení (nevýlučného) přístupu • používaná řešení jsou „podobná“ technikám multiplexu – fungují na stejném principu jako multiplex, ale s jiným účelem/smyslem – příklad: • FDM (Frequency Division Multiplexing) je varianta/technika multiplexu • FDMA (Frequency  Division Multiple Access) je přístupová metoda pro řízení přístupu – jde o „řízení přístupu na principu frekvenčního dělení“ (frekvenčního multiplexu) • techniky obdobné vlnového multiplexu (WDM) a statistického multiplexu (STDM) se pro řízení přístupu (moc) nepoužívají • používaná řešení mají charakter přepojování okruhů (      circuit switching) – jsou realizovány na úrovni fyzické vrstvy • stejně jako techniky multiplexu – umožňují i přenos bitstreamu (nestrukturovaného proudu bitů/bytů) • ale umožňují i přenos dat, členěných na bloky (např. rámce) – mohou garantovat (a obvykle garantují) určitou přenosovou kapacitu