pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

dvě varianty řízení přístupu • řízení přístupu ke sdílenému médiu může mít 2 základní podoby – jejich rozlišení a označení ale není dosud „příliš zažité“ • získání výlučného přístupu – v době, kdy sdílené médium používá („přistupuje k němu“) jeden uzel, by jej neměly používat jiné uzly • cílem je: – přidělení sdíleného média do výlučného „držení“ (použití) • na omezenou dobu – pro přenos jednoho linkového rámce – po jejím uplynutí může být médium přiděleno jinému uzlu atd. • příklady z praxe: – přístupová metoda CSMA/CD v Ethernetu – přístupová metoda CSMA/CA u Wi-Fi – přístupová metoda Token Passing u sítí Token Ring, Token Bus, u optických sítí • získání nevýlučného přístupu – v době, kdy sdílené médium používá („přistupuje k němu“) jeden uzel, jej mohou používat i jiné uzly • ale musí být možné odlišit od sebe vysílání (přenosy) jednotlivých uzlů • cílem je: – oddělit od sebe jednotlivé přenosy • tak aby si „nepřekážely“ – navzájem se neovlivňovaly • příklady z praxe: – přístupové metody CDMA a TDMA • používané např.  mobilních sítích