pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

řízení přístupu vs. multiplexování • řízení přístupu ke sdílenému médiu se liší od jeho multiplexování – ne nutně ve způsobu fungování, ale spíše v účelu a důvodu svého nasazení • v obou případech dochází k určitému rozdělení přenosového média • řízení přístupu – je N uzlů • které se nachází různě „od sebe“ – nikoli na stejném místě • ale všechny v dosahu sdíleného média • každý uzel má zájem získat přístup („přistoupit“) k přenosovému médiu a vyžít ho pro přenos (odeslání) svých dat – zájem může být trvalý či různě „nárazový“ • každý uzel generuje jen 1 datový tok • multiplexování – jen 2 uzly • médium propojuje pouze tyto 2 uzly – N je různých datových toků • které jsou nezávislé na sobě – nesmí se smíchat • všechny tyto datové toky jsou dostupné v 1 místě – ve „vstupním“ uzlu