pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

kde je řízení přístupu zapotřebí? • obecně: – všude tam, kde je používáno nějaké sdílené přenosové médium • v praxi: – u lokálních sítí (sítí LAN) • s „drátovým“ přenosovým médiem: koax, kroucená dvoulinka,  optika – ve všech topologiích (sběrnicová, kruhová, do hvězdy/do stromu, …..) • své přístupové metody má mj. Ethernet, Token Ring, 100VG Any-LAN, ….. • s „bezdrátovým“ přenosovým médiem („éter“) • své přístupové metody mají sítě Wi-Fi, sítě Bluetooth, ….. • ale také: – u „rozlehlejších“ sítí: MAN i WAN • s „bezdrátovým“ přenosovým médiem – obecně: bezdrátové sítě P-MP (Point to MultiPoint), nikoli sítě P-P (Point to Point) – například: • mobilní sítě • sítě WiMAX • obousměrné satelitní sítě (pro zpětný směr) • někdy i s „drátovým“ přenosový médiem – kabelové HFC sítě (DOCSIS) • pro zpětný kanál, pokud jsou používány pro obousměrný přenos