pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

metoda Token Passing • deterministická (řízená) a distribuovaná přístupová metoda – používaná například v sítích Token Ring, Token Bus, FDDI a dalších • princip: – sítí koluje „pešek“ (token) • ten, kdo ho drží, má právo přístupu ke sdílenému médiu (právo vysílat) – nesmí ho držet příliš dlouho, aby se ke slovu dostaly i další uzly • na „fyzikální podstatě“ peška nezáleží – v praxi jde o speciální linkový rámec – uzly si předávají peška (token) v určitém pořadí • uzly musí tvořit logický kruh, v rámci kterého si peška předávají – musí být vhodně ošetřeny nestandardní situace, hlavně přerušení logického kruhu • když některý z uzlů v logickém kruhu přestane fungovat (je vypnut), nebo naopak začne fungovat • obvykle: řeší jeden z uzlů, který má tyto věci na starosti (active monitor) •pokud takový uzel není dostupný, musí jej v roli monitoru zastoupit některý další uzel •problém: všechny uzly musí implementovat funkčnost monitoru = složité a drahé