pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

nesoutěžní část metody PCF • připomenutí: PCF je volitelná přístupová metoda – jde o kombinaci dvou metod: soutěžní (DCF) a nesoutěžní (centralizované, řízené) • řízená a centralizovaná část metody PCF (Point Coordination Function): – roli centrálního koordinátora (Point Coordinator, PC) hraje přístupový bod (AP) • také veškerý přenos dat probíhá přes tohoto koordinátora – koordinátor (PC) se postupně dotazuje (polling) koncových stanic (STA), zda mají něco k přenosu • součástí výzvy (poll) mohou být i data, určená k přenosu od PC k dotazované stanici (STA) – součástí může být i potvrzení předchozího úspěšně přeneseného rámce • dotázaný koncový uzel (STA) by měl zareagovat (začít vysílat) nejpozději do doby SIFS – pokud nemá co k přenosu, vyšle alespoň prázdný rámec (NULL frame) • součástí odesílaného rámce může být i potvrzení přijatého rámce (piggybacking) – pokud STA do doby SIFS nezareaguje,  arbitr do doby PIFS osloví další (STA) v pořadí