pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

problém skryté a předsunuté stanice • problém bezdrátových sítí: omezený dosah signálu – signál nemusí „dosáhnout“ ke všem stanicím, které spolu chtějí komunikovat • v praxi: problém skryté stanice (A chce vysílat k B) – C vysílá k B, ale jeho vysílání „nedosáhne“ až k A • A chce vysílat: při CS zjistí, že médium je volné • C je pro A skrytou stanicí • jiný (opačný) problém: přesah signálu – signál může „přesahovat“ i ke stanicím, kterým by jinak nemusel bránit v komunikaci • v praxi: problém předsunuté stanice (B chce vysílat k A) – C vysílá k D, jeho vysílání „slyší“ i B • a myslí si, že médium je obsazeno • proto B nevysílá k A • i když by se vysílání C -> D a B -> A nerušila • řešení obou problémů: – rozesílání zpráv RTS (Request to Send) a CTS (Clear to Send) před vlastním přenosem • uzel X, který chce začít vysílat, vyšle do svého okolí zprávu RTS (Y,n) – tím říká všem uzlům ve svém dosahu: „chci komunikovat s uzlem Y po dobu n“ • a během této doby prosím nenarušujte mou komunikaci … • uzel Y odpoví tím, že do svého okolí rozešle zprávu CTS (X, n) – „budu komunikovat s uzlem X po dobu n ….“