pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

analogie: shromáždění lidí – s potřebou řízení přístupu se lze setkat i jinde, mimo oblast počítačových sítí • například: – shromáždění více lidí, kteří chtějí společně diskutovat • sdíleným médiem je zde „éter“ (či „držení slova“, resp.  přístup k mikrofonu) • nežádoucí situací je to, když mluví více lidí současně – není jim rozumět – řešením je řízení diskuse, pomocí pravidel: • když chceš mluvit, zvedni ruku • nemluv, dokud nejsi vyzván • neskákej jinému do řeči • když dostaneš slovo, mluv jen po omezenou dobu – pak skonči