pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

náhodný rozstřel (metoda DCF) • fungování náhodného rozstřelu: – ty uzly, které v rozstřelu prohrály, si pamatují, jak dlouhé čekání jim ještě zbývalo – s tímto „zbytkem“ pak vstupují do nového rozstřelu • který opět začíná čekáním na to, až bude médium volné (nejméně) po dobu DIFS – a takto pokračují, dokud se jim nepodaří zvítězit • ani náhodný rozstřel nedokáže zcela zabránit kolizím – z náhodného rozstřelu může vzejít více vítězů • jejich kolize se pozná jen podle absence (kladného) potvrzení o příjmu přeneseného rámce – obrana: pokud dojde ke kolizi, „pomůže se náhodě“ • uzel, který se dostal do kolize, si zvětší (na dvojnásobek) interval, ze kterého volí náhodnou dobu svého odmlčení