pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

časové konstanty • princip: – některé děje musí mít přednost před jinými (a ty musí počkat) • odeslání potvrzení musí mít přednost před jinými přenosy • výzva podřízené stanici (u PCF) musí mít přednost před zahájením „nového“ přenosu • řešení: používají se 3 časové konstanty:  SIFS < PIFS < DIFS • jejich konkrétní hodnota je různá pro různé varianty sítí IEEE 802.11 (Wi-Fi) – SIFS: Short InterFrame Space • (nejpozději) do této doby by příjemce nepoškozeného rámce měl odeslat jeho potvrzení – PIFS: PCF InterFrame Space • za tuto dobu koordinátor (v rámci metody PCF) osloví další koncovou stanici (polling) – DIFS: DCF InterFrame Space • (nejdříve) za tuto dobu může být zahájen „nový“ přenos (v rámci metody DCF)