pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

metoda CSMA/CA • je distribuovanou přístupovou metodou – soutěží mezi sobě rovnými uzly – nemá centrální autoritu • či jeden uzel v jiném postavení než ostatní uzly • není CD (Collision Detect) – nesnaží se detekovat kolize • protože rádiová rozhraní nedokáží současně vysílat a přijímat – každý přijatý rámec je potvrzován, že došlo ke kolizi se pozná podle absence potvrzení • je CA (Collision Avoidance) – nikoli ale ve smyslu úplného vyloučení kolizí (avoidance) • usiluje jen o snížení jejich počtu – snaží se předcházet kolizím • je nedeterministickou (neřízenou) přístupovou metodou – pro výběr mezi více potenciálními zájemci o vysílání používá prvek náhody • než uzel začne vysílat, odmlčí se na náhodně zvolenou dobu – jde o random backoff,  resp. „náhodný rozstřel“ • proto:  negarantuje právo vysílat  (natož pak v konečném čase) • kromě toho musí zajistit: – přednostní právo na přenos potvrzení (ACK) a řídících rámců (RTS, CTS, NAV) – své fungování „uvnitř“ varianty PCF • v rámci té části super-rámce, která zajišťuje soutěž mezi uzly