pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

řízení přístupu v sítích 802.11 • v bezdrátových sítích LAN (WLAN) dle standardu IEEE 802.11 – známějších spíše jako sítě Wi-Fi • standardy definují 2 základní varianty řízení přístupu: – DCF (Distributed Coordination Function) – povinná • je založena na přístupové metodě CSMA/CA – jde o nedeterministickou (neřízenou) a distribuovanou  přístupovou  metodu – lze ji využít v ad-hoc režimu i v režimu infrastruktury WLAN sítě • má ještě další volitelnou (pod)variantu: DCF s RTS/CTS – která řeší problém skryté a předsunuté stanice – PCF (Point Coordination Function) – volitelná a implementovaná „jen někdy“ • jde o kombinaci  dvou přístupových metod (s jejich pravidelným střídáním): – nedeterministrické (neřízené) distribuované přístupové metody • jde o metodu CSMA/CA, používanou v rámci DCF • fakticky jde o „fázi soutěže mezi uzly“ (contention period), kdy jsou si všechny uzly rovny – deterministické (řízené) centralizované přístupové metody • využívá dotazování jednotlivých uzlů (           polling) • jde o „řízenou“ fázi, kdy si uzly nejsou rovny (AP/přístupový bod řídí, ostatní jsou podřízeni) • lze využít jen v režimu infrastruktury – s přístupovým bodem (AP, Access Point), který plní roli centrální autority