pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

metoda CSMA/CD v Ethernetu • byla vyvinuta pro první verze 10Mbit/s Ethernetu (10Base5, 10Base 2) – používající koaxiální kabel (v roli společně sdíleného přenosového média) • protože toto médium skutečně bylo sdílené, svou fyzikální podstatou • má (měla) pro Ethernet zásadní důsledky: • Ethernet je technologií vhodnou jen pro sítě LAN • kvůli (značně) omezenému dosahu kolizní domény – řádově stovky metrů • nelze jej využít pro sítě MAN a WAN – kde jsou vzdálenosti mezi uzly podstatně větší • Ethernet nelze využít „v reálném čase“ • kvůli prvku náhody při řešení kolize je CSMA/CD nedeterministickou přístupovou metodou – negarantuje, zda ani za jak dlouho se uzel dostane k přenosu (odvysílání) svých dat • hodí se například do kancelářského, domácího či školního prostředí – ale ne do prostředí s garantovanými odezvami, například v řízení výroby apod. • metoda CSMA/CD se používá: – i v novějších a rychlejších verzích Ethernetu • které pracují s jiným druhem přenosového média, než je koaxiální kabel – pokud nefungují plně duplexním způsobem • metoda CSMA/CD není zapotřebí a již se nepoužívá: – v plně duplexních variantách Ethernetu • volitelně u 1 Gbit/s, povinně všechny vyšší rychlosti