pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

kolize a kolizní domény • kolize (v Ethernetu, s metodou CSMA/CD) – je nežádoucí stav, způsobený tím, že vysílá více uzlů současně – otázka: jak se to pozná? • odpověď: u koaxiálních kabelů dojde k určitému zvýšení napětí – nad hranici, obvyklou pro vysílání jednoho uzlu • kolizní doména – jde o určitý „rozsah“ • všechny uzly v kolizní doméně musí kolizi včas a korektně  zaznamenat – „informace o kolizi“ (jam signál) se musí včas rozšířit po celé kolizní doméně • v čase, který odpovídá přenosu nejmenšího možného linkového rámce (51,2 μsec) • kolizní doména končí na nejbližším přepínači (switch-i) nebo na „konci kabelu“ – podle toho „rozsahu“ je dimenzována: • maximální délka a počet souvislých kabelových segmentů  v kolizní doméně – včetně počtu opakovačů, které je spojují • pravidlo 5:4:3 (max. 5 segmentů, max. 4 opakovače, max. 3 „obydlené“ segmenty) • minimální velikost linkového rámce – 64 bytů /512 bitů (u 10 Mbit/s Ethernetu) • délka (trvání) jam signálu