pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

metoda CSMA/CD • přístupová metoda, použitá např. v Ethernetu – CS: Carrier Sense • používá příposlech nosné • chová se 1-persistentně – což zvyšuje pravděpodobnost kolizí – MA: Multiple Access • používá sdílené médium, ke kterému mají přístup všechny uzly – ke kolizím tedy může docházet • problém kolizí řeší alespoň dodatečně (když už k nim došlo) – používá detekci kolizí (proto CD: Collision Detect) • snaží se rozpoznat (detekovat),  že ke kolizi došlo • jednotlivé uzly pomáhají ostatním uzlům, aby kolizi správně rozpoznaly – kolizi ještě záměrně utvrzují, vysíláním tzv. jam signálu • snaží se minimalizovat další (opakovaný) výskyt kolize – k tomu používá prvek náhody • při výskytu kolize se uzel odmlčí na náhodně zvolenou dobu – prvku náhody ještě „pomáhá“ • pokud se uzel znovu dostane do kolize, zdvojnásobí  si interval, ze kterého volí náhodnou dobu